Прием

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2018/2019 ГОДИНА

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА ПО МОДА

 

Професия „Дизайн“, специалност „Графичен дизайн“ и специалност „Интериорен дизайн“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. София

Професия „Дизайн“, специалност „Моден дизайн“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна
 2. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
 3. Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова”, гр. Русе
 4. Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков”, гр. Сливен
 5. Професионална гимназия по облекло “Княгиня Мария Луиза”, гр. София
 6. Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня”, гр. Хасково
 7. Професионална гимназия по облекло “Ана Май”, гр. Пловдив
 8. Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев”, гр. Плевен

Професия „Дизайн“, специалност „Сценичен костюм“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по облекло “Княгиня Мария Луиза”, гр. София

Професия „Модист“, специалност „Облекла по поръчка“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по туризъм и хранително – вкусова промишленост “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Момчилград

Професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна
 2. Професионална гимназия по кожени изделия и текстил “Д-р Иван Богоров”, гр. Пловдив
 3. Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова”, гр. Русе

Професия „Модист“, специалност „Облекла по поръчка“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по кожени изделия и текстил “Д-р Иван Богоров”, гр. Пловдив

Професия „Десенатор на текстил“, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. София

Професия „Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалност „Конструиране и моделиране на коженогалантерийни изделия“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София

Професия „Моделиер-технолог на облеклото“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София

Професия „Моделиер-технолог на облеклото“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев – дуално обучение
 2. Професионална гимназия по облекло “Ел. Баграна“, гр. Бяла Слатина – дуално обучение
 3. Професионална гимназия “Г. С. Раковски”, гр. Костенец
 4. Професионална гимназия по лека промишленост “Владимир Димитров – Майстора”, гр. Кюстендил – дуално обучение
 5. Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков”, гр. Сливен
 6. Професионална гимназия по облекло “Княгиня Мария Луиза”, гр. София
 7. Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня”, гр. Хасково
 8. Професионална гимназия по лека промишленост, гр. Монтана – дуално обучение
 9. Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт
 10. Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев”, гр. Плевен
 11. ПГ по лека промишленост и машиностроене “Васил Левски“, гр. Пещера

Професия„Моделиер-технолог на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София
 2. Професионална гимназия по кожени изделия и текстил “Д-р Иван Богоров”, гр. Пловдив
 3. ПГ по лека промишленост и машиностроене “Васил Левски“, гр. Пещера

Професия „Текстилен техник“, специалност „Плетачно производство“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков”, гр. Сливен

Професия „Текстилен техник“, специалност „Предачно производство“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков”, гр. Сливен

Професия „Текстилен техник“, специалност „Тъкачно производство“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков”, гр. Сливен

Професия „Оператор в производството на облекло“, специалност „Производство на облекло от текстил“ – втора степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по облекло и дизайн “Евридика”, гр. Кърджали
 2. Професионална гимназия по лека промишленост “Владимир Димитров – Майстора”
 3. Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня”, гр. Хасково
 4. Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол – задочна форма
 5. Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев”, гр. Плевен

Професия „Шивач“, специалност „Шивачество“ – първа степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по облекло “Ел. Баграна“, гр. Бяла Слатина
 2. Професионална гимназия по техника и технологии “Христо Ботев”, гр. Смолян

Професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“ – втора степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна
 2. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
 3. Професионална гимназия по кожени изделия и текстил “Д-р Иван Богоров”, гр. Пловдив
 4. Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня”, гр. Хасково
 5. Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол
 6. Професионална гимназия по облекло “Ана Май”, гр. Пловдив
 7. ПГ по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик

Професия „Фризьор“, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна
 2. Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова”, гр. Русе
 3. Професионална гимназия по облекло “Ана Май”, гр. Пловдив
 4. ПГ по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик
 5. Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев”, гр. Плевен

Професия „Козметик“, специалност „Козметика“ – втора степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по облекло “Ана Май”, гр. Пловдив

Професия „Козметик“, специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ – трета степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по облекло “Ана Май”, гр. Пловдив

Професия „Маникюрист – педикюрист“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – втора степен на професионална квалификация

 1. Професионална гимназия по лека промишленост , гр. Монтана