Управителен съвет

 

Председател на Управителния съвет: Росица Иванова
Членове на Управителния съвет: 1. Татяна Стоянова
2. Полина Костова
3. Зорница Иванова