История

Национална асоциация на училищата по мода (НАУМ) е учредена през месец ноември 2014 година в град Хасково и включва 24 училища от всички региони на България.

Национална асоциация на училищата по мода (НАУМ) обединява училищата от цяла България със сходни направления от професионални области на леката промишленост – дизайн, облекло, текстил, обувно и кожено-галантерийно производство. Тя е юридическо лице с нестопанска цел. Тя е отворена система и към нея могат да се присъединяват училища по всяко време, повярвали на нашите цели и идеи.

Модата е една от най – важните форми на нашето ежедневие. Винаги обръщаме внимание на това как сме облечени, какви са модните тенденции, задаваме си често въпроси за съчетанието на цветове и аксесоари. Това е един силен сектор и в областта на икономиката, осигуряващ работни места, още повече, че професии от сферата на леката промишленост са търсени на пазара на труда. Притеснението идва от това, че все по – малко млади хора търсят тази сфера, за да получат образование, знания и умения. Има увеличаваща се тенденция на отлив на младежи, които не желаят да се обучават в професионални училища по лека промишленост, а оттам идва и проблемът да се посрещнат нуждите на фирми, чиято дейност изисква тясно специализирани човешки ресурси, обучени точно в такива училища.

Първото събиране е в град Хасково. Учредихме НАУМ, изготвихме устав, изработихме структура. Второто ни събиране беше в село Минерални бани, отново Хасково. Целта на събирането ни беше да обмислим процедура и поставим на преден план предложения за нови професии и специалности, защото модната индустрия е бизнес за милиарди, включващ дизайн, производство, дистрибуция, продажби, проучвания и услуги и е непростимо в нашите училища да се чувства отлив , още повече, че важността на шивашката промишленост в целия свят е като индикатор за силата и здравето на всяка национална икономика.

Целите ни са на първо място да си изясним какво е развитието на модната индустрия в България и да фокусираме вниманието на институциите и обществеността към основните производители в модата, които могат да получат своите знания и умения само в професионалните училища, които обучават шивачи, дизайнери, търговски модни мениджъри, колористи, художници на облекла, конструктори на облекла, моделиери.

Още по – важен е и въпросът за предложените нови професии и специалности, които да бъдат привлекателни за младите хора и да ги мотивират в избора им на професия.

Пред НАУМ занапред стои да бъде обсъдено провеждането на политики за повишаване конкурентоспособността на сектор „Текстил и облекло”, а именно: анализиране на притежаваната професионална квалификация и професионални компетенции във връзка с тенденциите в развитието на сектора и бъдещите потребности от работна сила с определени квалификационни характеристики; интегриране на специализирани учебни дисциплини за формиране на предприемаческа култура в програмите за обучение.

Ще се обсъдят и предложения за изграждане на мрежа от учебни заведения като университети, колежи и др., в които учениците да имат възможност да продължат обучението си – това е една от дългосрочните цели, която сме си поставили в НАУМ.

Много сме мотивирани да работим и да направим добри промени в сферата на професионалното образование и обучение. Всички колеги са всеотдайни, професионално подготвени и готови за преодоляване на трудностите, но ние знаем, че пътят към върха е труден, но е единственият да достигнеш по – далеч от звездите…