За нас

Национална асоциация на училищата по мода (НАУМ) обединява училищата от цяла България със сходни направления от професионални области на леката промишленост – дизайн, облекло, текстил, обувно и коженогалантерийно производство. Тя е юридическо лице с нестопанска цел. Тя е отворена система и към нея могат да се присъединяват училища по всяко време, повярвали на нашите цели и идеи.